Η θέση της Γυναίκας στο σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η θέση της Γυναίκας στο σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. 1024 576 International Financial Architects

Διανύοντας τον 1ο αιώνα της 3ης χιλιετίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι θεαματικές.

Βρισκόμαστε πλέον σε μία ψηφιακή εποχή και διαμορφώνεται ήδη μία κουλτούρα, η οποία εκφράζεται μέσα από ένα εταιρικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναδείξουν τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι επιχειρήσεις μετασχηματίζονται, ανατρέποντας τα υφιστάμενα δεδομένα και διαμορφώνουν νέα επιχειρησιακά μοντέλα, με κύριο μέλημα την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Ποια είναι όμως η θέση της Γυναίκας στη νέα εποχή;

Αρκεί μία απλή παρουσία στο επιχειρείν;

Το ζήτημα των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες στον χώρο του επιχειρείν αλλά και σε αυτόν των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει αναδειχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια από έρευνες, μελέτες και πλείστα συνέδρια σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο.

Οι Γυναίκες χρειάζεται να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, αλλά και εκπαίδευση για networking, να ενισχύσουν τα digital skills, καθώς και να ενεργοποιήσουν μοχλούς κινητικότητας, τέτοιας κατεύθυνσης που θα οδηγήσουν τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική τους ανάπτυξη.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά όλοι και όχι κάποιοι, το χάσμα μεταξύ των δεικτών που αφορούν τα δύο φύλα πρέπει να κλείσει και οι μετρήσεις να πάψουν να είναι δυσμενείς για τις Γυναίκες.

Μέσα από ενέργειες που θα αναδείξουν το mentoring για γυναίκες και από την προβολή σωστών προτύπων θα επιτευχθεί η ακριβής ενημέρωση και επιμόρφωση για τα σημεία δικτύωσης, διασύνδεσης και δράσεων ουσίας που θα υποστηρίξουν την αύξηση και ανάπτυξη του γυναικείου επιχειρείν. Έρευνες, εξάλλου, δείχνουν πως ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από γυναίκες  είναι πιο πιθανό να επιτύχουν, ενώ οι επενδύσεις σε αυτές επιτυγχάνουν  κατά 63% περισσότερο.

Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής, δεν αρκούν μεμονωμένες ενέργειες.

Απαιτείται μία πολυεπίπεδη, κοινωνική, πολιτική και οικονομική δράση, με τη συμμετοχή όλων των φορέων.

Που χρειάζεται να εστιάσουν οι Γυναίκες;

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ψηφιακής επιχειρηματικότητας, κατάλληλες σπουδές, ενίσχυση της θέσης τους στην ηγεσία και θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που δραστηριοποιείται υπό την Αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας ως κύριο της μέλημα την ενεργή συμμετοχή της Γυναίκας στην καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα.

 

Χριστίνα Φυτέα

Πρόεδρος επιτροπης γυναικείας επιχειρηματικότητας ΕΕΑ

 

 

 

"Οσο πιο έξυπνος είσαι τόσο πιο πολλά πρέπει να μαθεις "

                                       Don Herold

Γράψου στο δωρέαν εκπαιδευτικό iFANewsletter μας